Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Årsmøte i Numedalslaget 9. mars
5. mars 2011

Styret i Numedalslaget kallar med dette inn til årsmøte onsdag 9. mars 2011 kl. 19.30 i møterom (til venstre i porten), Nordahl Brunsgt. 22.

Innkalling til årsmøte 2011

Styret i Numedalslaget kallar med dette inn til årsmøte onsdag 9. mars 2011 kl. 19.30 i møterom (til venstre i porten), Nordahl Brunsgt. 22

        Saksliste:  

1.    Opning

2.    Val av ordstyrar, referent og to til å skrive under protokollen

3.    Godkjenning av innkalling og saksliste

4.    Årsmelding 2010

5.    Rekneskap 2010

6.    Medlemspengar for 2012

7.    Innkomne framlegg

8.    Val

 Framlegg må vera styret i hende seinast 1. mars 2011

 Etter årsmøtet vil styret informere og drøfte følgjande saker:

 a) Framtida til Nordahl Brunsgt. 22 – orientering om evt. sal

Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)