Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

NUMEDALSSONGEN
29. mai 2005
Numedalssongen
AV TOV FLATIN

Du Numedal, du vene, med fagre fjell og fjord.
Frå Kongsberg ytst i dalen til vidda imot nord.
Eg ingin andre stadir kann liva glad og sæl.
I heile vide verdi, det kjenner eg so væl.

Med Norefjell og Blefjell til livd i aust og vest.
Her bygde våre fedrar, og her vart hugen fest.
Og sut og saknad skifte med lukka, liv og leik.
Men trufast arbeid gav dei den rette livsens kveik.

Me ser den gråe gubben so trøytt i tune sviv,
Me ser den kåte guten seg høgt i halling hiv.
Me ser den fagre gjenta ho gjeng i dansen bli'
med' Løytnantdrengen leikar so fint på fela si.
 
Høyr sætergjenta prillar på honn frå høge nut,
So svarar han frå bygdi, den ho hev valt seg ut.
Då fuglen syng på greini, då gauken gjel i lid,
og drøymande i dalen ligg fjorden blå og blid.
 
Til marknaden på Kongsberg dei gutar vegen finn
frå Hallingdal og Valdres, frå Tuddal og frå Tinn.
Men fremst gjeng Numedølen på torg og dansarsal –
si ære og sin vyrdnad han held for inkje fàl.
 
Sjå dalværingen reikar so vidt i bygd og by.
Han ytar otor skreppa og kjøper hest og "kjy".
Men Flesbergbonden kavar med kol og laktarved,
og tømmertylvter mange han legg i bakken ned.
 
Den kalde vinterdagen då drog han Sigurd ut
den mili veg til kyrkja på ski med veslegut.
"Den krok skal tidlig krøkjast, som sterk skal vekse seg,
og friske, sterke gutar me aler du og eg."
 
Solengje Lògen logne igjennom dalen renn.
Og fossen dyn og dunar utover bygd og grend,
skal fedre-åndi stråle som sol frå høge hall,
og viksla onn og yrkje i nye Numedal.
 
Ein byggjer det i dalen eit folk med merg i bein,
med sterke, kvasse tankar, med hugen ung og rein.
Som dyrkar odelsgarden, som elskar far og mor,
Som lyfter fridomsmerkje - og framtidsvonir gror.
 
Dette er Numedalslagets "offisielle" versjon slik den er skriven i laget sin 75-års jubileumsbok. I denne boka er rett nok versa skrivne i to delar og det er dei to versa som her er sett som vers nr. 5 og 6 som som sto for seg sjøl avdi dei ikkje er mykje i bruk og ikkje var med i 50-års jubileumsboka. Desse to versa var komen frå Håkon Lid.

12.februar 2005 var Numedalssongen trykt i ein artikkel på Numedalsnett, men den var ikkje heilt lik "vår" versjon. Den største skildnaden var vers nr. 5 og 6, men eg trur at versa var komen i riktig rekkefølge.

I "vår" versjon står det i 1. linje i 5. vers "Sjå dalværingen reiker so vidt i bygd og by.", medan det 12. feb. sto "Sjå numedølen reiker so vidt i bygd og by". Dette blir litt rart når Flesberg- bonden blir omtala i same verset, og det høyrest ut som Flesberg-bonden ikkje er numedøl! Det kan vere at den som har skrive dette ikkje har følt seg heilt trygg på kva ein dalværing er, men det kan eg forklare ein annan gong. Om det er "kol og laktarved" eller "kål og lekterved" Flesberg-bonden kavar med, veit eg mindre om.

I "vår" versjon står det i 2. linje i 6. vers "frå Hallingdal og Valdres, frå Tuddal og frå Tinn," medan det 12. feb. sto "Frå Telemark og Valdres, frå Hallingdal og Land". Det spelar kan hende liten rolle kor folk, som ikkje er numedøler på marknaden på Kongsberg, høyrer heime, men likevel – kva skreiv Tov Flatin eigentleg? Eller er det ikkje han som står bak desse to versa?

Meir skal eg ikkje sitere frå linjer og vers i fare for at det skal kome eit religiøst preg over det heile. Det synest likevel som om "vår" versjon har eit meir gammalmodig språk enn versjonen frå 12. febr. Det er fleire ord som ikkje høyrest særleg velklingande ut i versjonen frå 12. febr. sjøl om det sikkert kan vere eit og anna å pirke på også i "vår" versjon.

Men det må vel vere mogeleg å finne ut kva Tov Flatin egenhendig sette ned på papiret når han skreiv Numedalssongen. Veit nokon noko meir detaljert om dette? Når blei songen skriven ned og når blei den nytta fyrste gong som den meir offisielle Numedalssongen?

Lars Peder Larsgård

Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)