Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Tillitsvalgte 2007
27. desember 2007
Dette styret ble valgt på årsmøtet (formannsvervet ikke spesifisert innen styret): 
Styret:
 
 
Kasserar:
Svein Aasen, Haugerudhagan,58, 0673 Oslo
priv:        48 29 99 81
 
e-mail:svein.aasen@multiconsult.no
 
Sekretær:
Ragnhild Landerud, Kongeveien 45, 1412 Sofiemyr 
priv:        45 01 91 36
 
e-mail:landerud@c2i.net
 
Styremedl.:
Bjørg Undebakke, Starvn. 76 A, 1088 Oslo
priv:        97 75 40 18
 
e-mail:bjorg.tora.undebakke@nrk.no
 
 
Sigrid P Talleraas,  Kittelsensv. 72, 1415 Oppegård 
priv:        90 01 99 70
 
e-mail:sigrid-p.talleraas@telenor.com
 
 
Lars Peder Larsgård, Jenshaugvn.11, 1363 Høvik
priv:        91 75 82 65
 
e-mail:lars.peder.larsgaard@multiconsult.no
 
Varamedl.:
Alf Åmot, Krokliveien, 0584 Oslo       
priv:        95 74 20 97
 
 
 
Hyttestyre:
Alf Åmot, Krokliveien 52, 0584 Oslo                
Priv:        95 74 20 97
 
Levor Traaen, Tillesløkka 13, 1349 Rykkin          
priv:        67 13 47 19
 
Olav Mogan, Nordstrandvn. 26, 1163 Oslo         
priv:        22 28 27 82
 
Knut Kjønaas, Eirik Raudesv. 22D, 0196 Oslo    
priv:        41 33 42 00
Folkedans-
 
 
gruppa:
Leiar: Nils Øyvind Bergset, Ivan Bjørndalsgt. 4,
priv.        41 63 95 67
 
0472 Oslo
 
 
Svein Aasen, Haugerudhagan,58, 0673 Oslo
priv:        48 29 99 81
 
Birgit K. Friis, Vesteråsveien 7 B, 0382 Oslo     
priv:        97 54 50 76  
 
Kjersti Aasen, Haugerudhagan 8, 0673 Oslo      
priv:        98 06 21 65 
Redaksjon
 
 
”Numedølen”:
Lars Peder Larsgård, Jenshaugvn.11,1363 Høvik
priv:        91 75 82 65
 
Kjersti Aasen, Haugerudhagan 8, 0673 Oslo      
priv:        22 32 24 06
 
Nils Øyvind Bergset, Ivan Bjørndalsgt. 4,
priv.        41 63 95 67
 
 
 
Revisor:
Aasmund Flo, Starvn. 76 A, 1088 Oslo
priv:        22 10 67 94
Hedersmerke/
 
 
Fortjenestem:
Jøran Strysse og Levor Traaen
 
 
 
 
Lotterifond:
Walborg Tuft, Lars P.Larsgård, Knut Kjønaas
 
 
 
 
Valkomite:
Nils Ø Bergset (tlf. 41 63  95 67), Kjersti Aasenog
 
 
Knut Kjønaas
 
 
 
 
Fanevakter:
Jøran Strysse  og Svein Aasen
 
 
Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)