Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Frå Rollag
4. januar 2005
Det har dukka opp fleire gamle aviser og no er det Rollag sin tur. Denne artikkelen sto på fyrstesida i Buskeruds blad 9. januar 1906. Slik var det i Rollag i "de gode, gamle dager".
Fra Rollag 

Barfrost med lokkende fin Skøiteis, letført og fremkommeligt for baade Julebukke og skikkelige Folk. Livlig Harejagt i Granlierne. Temperaturen forskjellig; en enkelt Gang ned til ÷ 20° C. Livlige smaa Stik-Indom-Julebesøgog til dels større fester. Humøret storartet, undtagen hos Tømmerkjørerne, som gaar og gaber og glaner efter Sne. Men i dag har vi den, yrende fin, deilig Sne med enkelte store Flukser iblandt. Bare det vilde drive paa! For tømmerkjørerne er en staut Menneskerace, og det er sørgelig at se dem gaa der og ærgre sig med kroket Ryg og Henderne i Lommen.

Ja, sanderlig har der været Trafikk paa Vjen nu i Julen med Skøiteløb. Og Jenterne staar ikke langt tilbage, hva de heller ikke bør gjøre. Thi hva er herligere end Is, Skøiter, frisk Luft, Humør, Helse. ”her bør være stærke Mænd i slig en Luft”, sagde en Englænder til mig engang; han burde taget Kvinderne med. Altsaa du i Luften, mine Damer og Herrer.

Og saa et ordentlig Bad i vor herlige Badstue. Det var forresten ikke saa verst det der med ca. 60 Badende Lille- og Store Julaften; men det burde været 2 x 60. Reumatisme, Nyresygdom. Blegsot, Tæring og alt det Fanteri – hva skal vi med det? Husk paa: Lys, Luft, Vand, og at Hudpleien er næsten lige saa nødvendig som Mad og frisk Luft. Tag med et ordentlig Bjerkeris næste Gang og lad eders syndige Krop vederfares Retfærdighet under Badet. Tre Ting altsaa næste Gang: Sæbe, Haandklæde, Ris. Her kan ingen Verdens Magt forbyde Riset – heldigvis. Kom saa, I kjære Vegglinger, Noringer og Flesberginger og prøv vor deilige Badstue.

Julebukke og skikkelige Folk? Ja, vil du, Ærede Læser, regne Julebukke blandt skikkelige Folk, saa vær saa god. Men rarere Skabninger har ikke jeg set. Er det ikke Afkom fra de gamle Trold? Jo, saa sikkert. Den Tillemping til Menneske, som findes hos dem, er ikke stor. Darwin vilde vel kalde dem en uddøende Art Mellemled av Abekat og Menneske. Kom de ikke dragende med en stor Blodpølse her en Kveld og slengte den paa Bordet i en skikkelig Mands Hus! Og paa en anden Gaard ”spikkelerte” de paa at reise med Bonden i Huset – tænk, reise med Manden i Huset, bort fra Kjærring og Unger! De er forresten meget ufarlige, og trækker sig alltid tilbage, naar man vil prøve at faa lidt nøiere Kjendskab til disse rare Skabningers Bygning, Levevis, Opholdssted m. m. Her er noget for vore Videnskabsmænd.

Harejagt? Jo, jeg sa Harejagt. Thi Føret har været slig i hele Høst og i Vinter, at Harejagten og til dels Fuglejagten har gaaet fortræffelig. Det er især de vældige Nimroder A. K. Frogner, Storemokarene, K. Landsverk, H. Gladheim o. fl, som har drevet sporten og frydet baade sig selv og andre ved sine Kjødgryder. En ting vil jeg dog som Brevskriver til Bladet faa Lov til at sætte Fingeren paa, og det er, at man maa prøve at faa Harehundene til at holde sig i ro, saa de ikke jager paa egenhaand. En Mængde Hareyngel ødelægges vistnok paa denne Maade.

Julebesøg og Fester ja. Jo da, det er koselig at besøge Slægtninge og Venner i Julen.Og nu begynder vore Besøg og Fester at arte sig slig, at man uden Fare for Liv og Lemmer og uden at have med sig Ligskjorten, som vore gjæve Forfædre (rettere Mødre) for Sikkerheds Skyld gjorde, kan træffe sammen med hindannen. Thi man er kommen saalangt fra ”Krøttera” i sin Udvikling nu, at man sætter Idealet lidt længer frem end det at ”fylle sig”. Dermed er omtrent al raa Skjæmt og væmmelig ”Aatfær” ogsaa banlyst. Tobenede Svin blir det snart Mangel paa; men saa er Efterspørselen ogsaa liden. Samtale om Næringslivets forskjellige Grene og de politiske Begivenheder, især det sidste Aars, sidste Nyt i Pressen, harmløs Skjæmt, Sport, en Mængde gode og utviklende Lege, Sang, Oplæsning, Veksling av Julekort, god, renslig Bevertning, høflig Omgang – slig begynder at træde istedenfor Fyld, Slagsmaal, Banden, væmmelig Snak.

Jeg var med paa en Fest nylig, som Sogneprest Seip og Frue gjorde for Rollag Sangforening. Det var Nytaarsdag. Prestefolket vilde faa Anledning til at takke Sangforeningen for en fin-fin Lampe eller Kandelaber, som Sangforeningen gav dem Juleaften. Sagen er, at der har gjennom aarene udviklet sig et varmt Kjærlighetsforhold mellom Sangforeningen og Prestefolket, og dette var nærmest som et Forlovelsesgilde. Prestens Tale og morsomme Oplæsning, Fruens gode Julekost, de lyse venlige Stuer, den glade Ungdomsflok, den vakre Sang, Legen og den høflige pene Omgang, altsammen mindede mig om hin gamle Sangers Ord:
 
”O, men Folket, som lever med mig paa en Dag,
det er mit, er mit Fødelands Lyst;
og Naturen er skjøn kun ved Hjertenes slag
som en Blomst paa den Elskedes Bryst”.
 
Jeg tænkte videre, at det sikkert vil blive bra Fædre og Mødre af slig Ungdom; de vil sikkert vide at skabe hyggelige Hjem og hygge og værne sit Land, som de saa vakkert sang.

En må jeg især faa lov til at takke nærmest Prestefolkene for den hyggelige Fest, og det er Frøken Julie Seip. Hun har paa sine korte Feriebesøg her i Rollag bestandig ved sit elskværdige Væsen og sin Livlighet bidraget meget til den festelige Glæde og Hygge.

Og saa tilslut, Hr. Redaktør, et varmt Ønske om et godt Nytaar for dem og Bladet.

 

                                               Rolling

Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)