Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Gammalt nytt frå Opdal
15. juni 2002

Det passa utruleg bra å få tak i gamle aviser då det var avisstreik. For det kom gamle aviser i hovudet på meg då eg skulle ta ned himlinga i eit rom som skulle istandsettast i Uvdal. Over himlinga var det nemleg lagt eit lag med aviser og sagflis oppå då huset blei bygd, og avisene var frå 1905 - 1912. Det var lite stoff frå Numedal, men eit innlegg frå Opdal (Uvdal) fortener å bli kringkasta på nytt. 

 

 fra Opdal

artikkel i Buskeruds Blad, søndag 4.august 1907

          Hundedagenes Periode er inde. Syvsoverdagen 27de Juli, der er Merkedag for de kommende 7 Ugers Veir, viste sig at være regntung og mørk, hvilket spaar en regnfuld Tur i hele 7 Uger.

Mangen gammel Landmann tror sterkt paa dette. Vi faar nu se. Slaatten er bare saa smaat begynt, fordi "Grase er kløkt o minka so. Det e kje bra hell o slø før tile, før de fær kje saa se at te eit ana Aar".

Ager og Eng staar pent, og det tegner til et bra Aar, om Tørveir vil indtræffe.

Fjeldbonden har kostbar og tungvindt Slaataan.

Arbeidsfolk er vanskelig at opdrive, og om der er nogen, saa er de dyre, hvorfor bonden ser sig nødt til at indskrænke sig mest mulig.

Bonden klager og klynker derfor, fordi han ikke kan "suttenere" dersom han  "inkje har ein Skogpinne o selja".

Den ivaar foretagne Undersøgelse af , hvormeget udyrket, men dyrkbar Jord der findes i Bygden, har været til Skræk for mange, der i dette ser den skjæreste Socialisme; thi hva andet kan vel dette betyde, end at Staten udenvidere tar al denne udyrkede Jord og deler den du?

Følgen er, at en og anden gammelforsiktig har været saa forsiktig at oppgive i mindste Laget af sin udyrkbare Jord. Nu, dette er en Anskuelse, ikke bare Numedølene har.

Tiden burde nu være inde til, at Dalen fik sin Jernbane, og Folk her oppe venter, at Dalens Jernbanekomite tar sig sammen og ikke gir sig, før Maalet er naaet.

Komiteen, der er sammensat af fremsynte og for Sagen varmt interesserede Mænd, vil visselig snart igjen tage et Krafttag.

Der tales nu Mand og Mand imellom om, hvad Staten vil gjøre ved Fosserne sine i Nore. Enkelte tror, at Staten lader dem ligge i en lang Fremtid, medens andre tror at Staten ikke har Raad til at la alle disse Penge og all denne Kraft ligge brak, men paa en eller anden Maade maa komme til at faa istand Opdæmming og Udbygning, selv om udenlandsk Kapital maa anvendes.

Man har desuden den Mening, at der først må blive Jernbane i Dalen, før nogen Udbygning av Vandfaldene kan finde Sted; thi alt til Udbygningen nødvendigt Materiale kan ikke skaffes tilveie, før Banetoget kan trække det.

Nu vel, mangt tyder paa, at Numedal har en stor Fremtid for sig; det skulde derfor nu være skjællig Grund for den numedalske bonde til at se fremover med lyst Haab, lægge lidt af den vanemæssige nedarvede Misnøie tilside og ikke se alt nyt, der er under Opseiling, gjennom Skeptiske Briller.

Opdal, 29-7-1907

                                       S.

Er det nokon som veit kven som nytta denne signaturen? Skal tru kva dei synest om oss om 100 år og kor langt ein då er komen !!

Innlegg ved: Lars Peder Larsgård

 

Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)