Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Avlysning av Råkåfiskfest
7. november 2019
Styret i Numedalslaget i Oslo beklager å måtte meddele at vi ikke ser oss i stand til å kunne arrangere tradisjonell råkåfiskfest på Røa i januar 2020. Vi arrangerte i januar i år en vellykket jubileumsfest, og håper den kan bli stående som en verdig avslutning på tradisjonen med fest på Røa. Vi håper imidlertid at det skal være mulig å fortsette tradisjonen  med råkåfiskfest i en eller annen form.

Oppslutningen om råkåfiskfesten har vært dalende over lang tid, samtidig som kostnadene til f.eks. husleie har økt. Festene har gått med underskudd i mange år og vi har dessverre ikke lykkes med å rekruttere nye festdeltakere. Numedalslaget i Oslo har ikke så mange medlemmer lenger, så det er få personer å rekruttere blant når vi skal ha dugnadsmannskap. Publikum på festen har ulike grunner til å komme: de fleste er der for maten, noen er der for å møte gamle kjente, noen er der for festtalen og noen er der for dansen. Mange har hatt tilknytning til Numedal, men slett ikke alle. Dette har bidratt til å gjøre det vanskelig å markedsføre festen.

Styret jobber imidlertid videre med å kunne arrangere råkåfiskfest i et annet format. Kanskje blir det samarbeid med andre bygdelag i Bygdelagssamskipnaden og vi fokuserer på dansefest for ulike bygdelag? Eller vi kan fokusere på fisken og samles rundt Hardangevidda eller i nye Viken over felles matkultur? Vi må uansett ha et annet og billigere lokale. Styret jobber med dette fram mot høsten 2020.

Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)