Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Styret gjennom historia
27. januar 2019

I samband med at laget fyller 110 år i 2019, har vi samla ein oversikt over styret gjennom lagshistoria.

 
År Leiar Nestformann Kasserar Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem
1909 Narve Lind            
1910 Narve Lind            
1911 Narve Lind            
1912 O.H. Stærnes Stein Flaata Fr. Aasen K. Kvalem      
1913 O.H. Stærnes Stein Flaata Fr. Aasen K. Ro      
1914 O.H. Stærnes Stein Flaata Fru Teige Fru Blakstad      
1915 Lars O. Sønsterud            
1916              
1917              
1918 O.T. Eggerud O.H. Ro S. O. Mykstu O. Flaatrud Elise Berg    
1919 O.T. Eggerud O.H. Ro S. O. Mykstu O. Flaatrud Elise Berg    
1920 O.T. Eggerud O.H. Ro O. Mogan O. Flaatrud Elise Berg    
1921 O.T. Eggerud Lars O. Sønsterud K. Bjørndalen S.O. Mykstu O. H. Ro    
1922 O.T. Eggerud Lars O. Sønsterud K. Bjørndalen S.O. Mykstu O. H. Ro    
1923 O. Flaatrud S. O. Mykstu K. Guttormsgaard Bjarne Teige Frk. Videsjorden    
1924 Halvor Stærnes O. Flaatrud P. Lien L. O. Sønsterud K. Guttormsgard    
1925 Halvor Stærnes O.T. Eggerud Wilhelm Ro L. O. Sønsterud K. Guttormsgard    
1926 Halvor Stærnes K. Bjørndalen Wilhelm Ro O.T. Eggerud K. Guttormsgard    
1927 K. Bjørndalen K. Guttormsgard A. Bratrud S.O. Mykstu O. Mogan    
1928 O.T. Eggerud O. Mogan P. Hvammen Simen Bergan A. Bratrud    
1929 O.T. Eggerud S. O. Mykstu Magnus Stærnes Simen Bergan P. Hvammen    
1930 O.T. Eggerud S. O. Mykstu Magnus Stærnes Simen Bergan Elise Berg    
1931 O.T. Eggerud Halvor Stærnes H. Kongsjorden Elise Berg P. Hvammen    
1932 Halvor Stærnes            
1933 K. Guttormsgard            
1934 K. Guttormsgard            
1935 Nils Kollandsrud            
1936 K. Guttormsgard G. Haugjorden K. Sandnes Frantzen Frk. Videsjorden    
1937 K. Guttormsgard G. Haugjorden K. Sandnes Randi Dahl T. Bergan    
1938 K. Sandnes G. Haugjorden Randi Dahl Ruth Evju R. Sønsterud    
1939 P. Hvammen K. Guttormsgard Randi Dahl Viel Bjerkeset R. Sønsterud    
1940 K. Sandnes K. Guttormsgard Randi Dahl Viel Bjerkeset R. Sønsterud    
1941 K. Sandnes K. Guttormsgard Herbrand Brugård Viel Bjerkeset Hans Evensen    
1942 K. Sandnes H. Evensen Herbrand Brugård Anne Dalegaarden Ole H. Sønsterud    
1943              
1944              
1945              
1946 Herbrand Brugård K. Berget Reidar Sønsterud Sigrid Stordalen Hans Evensen    
1947 Herbrand Brugård L. Livrud Lars Brugaard Agnes Hvaale K. Berget    
1948 K. Sandnes Ola Hoff Lars Brugaard Gudr. Ringdal K. Berget    
1949 Lars Livrud R. Birketvedt Ola K. Loftsgård Synnøve Hvilsten A. Solberg    
1950 Lars Livrud Steinar Hoff Ola K. Loftsgård Synnøve Hvilsten Anne Rogneflaaten    
1951 Steinar Hoff R. Birketvedt Olaf Bråthen Else Bjerkeset Ola. K. Loftsgård    
1952 Steinar Hoff R. Birketvedt Olaf Bråthen Gudr. Tandberg Kjell Bjørnsrud    
1953 Lars Brugaard Kjell Bjørnsrud Ingeborg Mogan G. Nørstebø Gunnar Jaren Gunnar Bergan  
1954 Ola K. Loftsgård Olav Bråthen Olav Solberg Kr. Bakkerud T. Vrenne Gunnar Bergan  
1955 Hans Evensen Reidar Fønnebø Svein Nørstebø Magnh. Torsrud Trine Løvstuen    
1956 Svein Nørstebø Ragna Brugaard Olav Mogan Gunh. Skarheim Steinar Hoff O. Flaatrud  
1957 Svein Nørstebø Ragna Brugaard Olav Mogan Håv. Flåtrud og Aslaug Eggerud Steinar Hoff Jøran Strysse  
1958 Svein Nørstebø Ragna Brugaard Gunnar Ulbåsen Guri Røysland Steinar Hoff Jøran Strysse  
1959 Svein Nørstebø Magnus Bakkerud Gunnar Ulbåsen Aslaug Gombos (f. Eggerud) Arne Åmot og Kåre Johansen Jøran Strysse  
1960 Jarle Birketvedt Olav Holtestaul Reidun Tufto Gudrun Flaata Kåre Johansen Ragnhild Åmot Jarle Birketvedt
1961 Gunnar Ulbåsen Knut Kjemhus Ragnhild Åmot Arne Åmot Sigrid Røysland Olav Mogan  
1962 Gunnar Ulbåsen Oskar Mogen Tore Brugård Bjørg Kirkevollen Sigrid Røysland Gerd Tufto  
1963 Gunnar Ulbåsen Oskar Mogen Tore Brugård Bjørg Kirkevollen Anne Kyllesdal Harald Lindås  
1964 Gerd Nellie Tufto Arne Ringdal Levor J. Traaen Ola K. Loftsgård Anne Kyllesdal Harald Lindås  
1965 Levor J. Traaen Arne Ringdal Gunnar Ulbåsen Solveig Flaata Astrid Pinsland Harald Lindås  
1966 Levor J. Traaen Oskar Mogen Bjørg Kirkevollen Torill Skagsoset Astrid Pinsland Hallvard Lesteberg  
1967 Oskar Mogen Hallvard Lesteberg Bjørg Kirkevollen Torill Johansen Jorunn Bergan Lars Skahjem  
1968 Gunnar Ulbåsen Ragnhild Sandnæs Alf Åmot Astrid Mykstu Arne Ringdal Einar Hult  
1969 Gunnar Ulbåsen Arne Ringdal Steinar Rustgaard Halvor Stormoen Ragnhild Sandnæs Astrid Mykstu  
1970 Steinar Rustgaard Astri Li Halvor Hvammen Sigrid Prestmoen Talleraas Arne Ringdal Tordis Enerstvedt  
1971 Sigrid Prestmoen Talleraas Svein Aasen Leif Kverndal Tormod Haug Anne Pinsland Astrid Mykstu  
1972 Sigrid Prestmoen Talleraas Svein Aasen Arne Kongsjorden Ragnhild Hov Tormod Haug Kjell Arne Moen  
1973 Ragnhild Hov og Odd Enerstvedt Olav Larsen Kjell Arne Moen Gro Sevle Ole Ivar Bergseidjordet Marit Stevning Engene  
1974 Svein Aasen Halvor Hvammen Alf Åmot Anna T. Traaen Astri Li Gunnar Ulbåsen  
1975 Anna T. Traaen Gunnar Ulbåsen Per Håvard Midtstigen Berit Mogan Bjørg Undebakke Gunnhild Nørsterud  
1976 Dagfinn Kravik Berit Mogan Per Håvard Midtstigen Bjørg Undebakke Tormod Haug Gunnar Ulbåsen  
1977 Bjørg Undebakke Sigrid Prestmoen Talleraas Anne Grethe Nørstebø Dagfinn Kravik Berit Mogan Per Håvard Midtstigen  
1978 Berit Mogan Sigrid Prestmoen Talleraas Hans Beltesbrekke Kjetil Ueland Bjørg Undebakke Anne Grethe Nørstebø  
1979 Lars Inge Enerstvedt Sigrid Prestmoen Talleraas Hans Beltesbrekke Kjetil Ueland Norunn Lødemel Aasen Helga Lesteberg  
1980 Lars Inge Enerstvedt Anne Grethe Nørstebø Syver Aasberg Helga Lesteberg Norunn Lødemel Aasen Lars Peder Larsgård  
1981 Lars Peder Larsgård Jøran Strysse Gunn Tiller Karlsen Sigrid Brugård Norunn Lødemel Aasen Lars Inge Enerstvedt  
1982 Lars Peder Larsgård Jøran Strysse Aasmund Flo Berit Fløseth Sigrid Brugård Åse Terjesen  
1983 Jøran Strysse Knut Kjønaas Aasmund Flo Berit Fløseth Norunn Lødemel Aasen Olav Julius Deinboll  
1984 Jøran Strysse Knut Kjønaas Ragnar Halden Berit Fløseth Mary Ljunggren Olav Julius Deinboll  
1985 Jøran Strysse Knut Kjønaas Ragnar Halden Sigrid Prestmoen Talleraas Berit Fløseth Olav Julius Deinboll  
1986     Ragnar Halden        
1987     Ragnar Halden        
1988     Ragnar Halden        
1989 Knut Kjønaas Jøran Strysse Ragnar Halden Reidun Kjønaas Olav Mogan Mary Ljunggren  
1990 Knut Kjønaas Jøran Strysse Gunnar Ulbåsen Reidun Kjønaas Olav Mogan Sigrid Sæverås  
1991     Gunnar Ulbåsen Reidun Kjønaas Olav Mogan Sigrid Sæverås  
1992 Jøran Strysse Knut Kjønaas Gunnar Ulbåsen Reidun Kjønaas Olav Mogan Sigrid Sæverås  
1993 Jøran Strysse Knut Kjønaas Gunnar Ulbåsen Reidun Kjønaas Olav Mogan Sigrid Sæverås  
1994 Jøran Strysse Knut Kjønaas Gunnar Ulbåsen Reidun Kjønaas Olav Mogan Sigrid Sæverås  
1995 Jøran Strysse Walborg Tuft Gunnar Ulbåsen Bjørg Undebakke Olav Mogan Sigrid Sæverås  
1996 Jøran Strysse   Gunnar Ulbåsen Bjørg Undebakke Olav Mogan    
1997 Jøran Strysse   Gunnar Ulbåsen Bjørg Undebakke Olav Mogan    
1998 Fra 1998 ingen leiar   Svein Aasen Bjørg Undebakke Walborg Tuft Olav Mogan Sigrid Prestmoen Talleraas
1999     Svein Aasen Bjørg Undebakke Walborg Tuft Olav Mogan Sigrid Prestmoen Talleraas
2000     Svein Aasen Bjørg Undebakke Bjørg Lien Olav Mogan Sigrid Prestmoen Talleraas
2001     Svein Aasen Bjørg Undebakke Bjørg Lien Lars Peder Larsgård Sigrid Prestmoen Talleraas
2002     Svein Aasen Bjørg Undebakke Bjørg Lien Lars Peder Larsgård Sigrid Prestmoen Talleraas
2003     Svein Aasen Ragnhild Landerud Bjørg Undebakke Lars Peder Larsgård Sigrid Prestmoen Talleraas
2004     Svein Aasen Ragnhild Landerud Bjørg Undebakke Lars Peder Larsgård Sigrid Prestmoen Talleraas
2005     Svein Aasen Ragnhild Landerud Bjørg Undebakke Lars Peder Larsgård Sigrid Prestmoen Talleraas
2006     Svein Aasen Ragnhild Landerud Bjørg Undebakke Lars Peder Larsgård Sigrid Prestmoen Talleraas
2007     Svein Aasen Ragnhild Landerud Bjørg Undebakke Lars Peder Larsgård Sigrid Prestmoen Talleraas
2008     Svein Aasen Ragnhild Landerud Bjørg Undebakke Alf Åmot Lars Peder Larsgård
2009     Svein Aasen Ragnhild Landerud Nils Øyvind Bergset Alf Åmot Lars Peder Larsgård
2010     Svein Aasen Ragnhild Landerud Nils Øyvind Bergset Alf Åmot Lars Peder Larsgård
2011     Svein Aasen Ragnhild Landerud Nils Øyvind Bergset Alf Åmot Lars Peder Larsgård
2012     Svein Aasen Ragnhild Landerud Nils Øyvind Bergset Kjersti Aasen Lars Peder Larsgård
2013     Svein Aasen Ragnhild Landerud Nils Øyvind Bergset Kjersti Aasen Lars Peder Larsgård
2014     Svein Aasen Ragnhild Landerud Nils Øyvind Bergset Kjersti Aasen Lars Peder Larsgård
2015     Svein Aasen Ragnhild Landerud Nils Øyvind Bergset Kjersti Aasen Kenneth de Gala
2016     Svein Aasen Ragnhild Landerud Nils Øyvind Bergset Kjersti Aasen Kenneth de Gala
2017     Svein Aasen Ragnhild Landerud Nils Øyvind Bergset Kjersti Aasen Bjørg Undebakke
2018     Svein Aasen Ragnhild Landerud Nils Øyvind Bergset Kjersti Aasen Bjørg Undebakke
 
Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)