Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Midddelalderdalen???
12. februar 2002

Et tema som er aktuelt om dagen er merkevarebygging, og et merkenavn er som for lengst er lansert er: Numedal Middelalderdalen. Det later til å være en selvfølge at det vil bringe hell å lykke å markedsføre Numedal ute i den store verden som Middelalderdalen, men ikke alle synes dette ordet er har like god klang.

Bakgrunnen for benytte Middelalderdalen antar jeg er den uvanlige mengden kulturminner fra middelalderen som fins i Numedal. Dette er godt dokumentert og numedølene kan med god grunn være stolte over denne kulturarven i form av for eksempel stavkirker og en mengde gamle hus, samt mye nesten uberørt natur. Stavkirkene i Gol ble solgt og står på Bygdøy og stavkirken i Hemsedal ble revet, og dette er noe de angrer bittert på i dag.

 

Det må likevel være naturlig å spørre om årsaken til denne rike kulturarven.

            - Er det gunstig klima og gode byggematerialer som gjør det mulig å bevare tømmerhus i flere hundre år i Numedal?

            - Er numedølene er spesielt flinke til å bygge og vedlikeholde bygningene?

            - Har tiden stått omtrent stille i dalen?

Svaret er vel en kombinasjon av disse forhold, og ikke alt er like god grunn til å være stolt av.

Det kan virke som om det er en viss interesse for middelalderkultur om dagen og at dette har begynt å bli en slags moteretning. Vi ser det i bl.a. i byggeskikk, klesdrakter, forskjellige arrangementer, og fokus på kulturvernet. Det gjenstår å se om dette er et kort blaff eller en mer bevisst dyrking av middelalderkultur. Den jobben som er nedlagt i prosjektet med å fremme kulturen i dalføret vitner i hvert fall om om både engasjement og dyktighet.

Men middelalderen står ikke bare for noe positivt i vår historie. Det fins uttrykk som - mørkeste middelalder - og - tilbake til middelalderen. Man tenker da på nedgangstider, svartedauden, heksebrenning, overtro, krig, fattigdom og nød, samt herskere av alle slag som ved hjelp av vold og drap og trusler om evig fortapelse beriket seg og sine egne interesser. Taliban-regimet i Afganistan ble også omtalt som et styresett med ideer fra middelalderen, men som blandet med moderne teknologi ble ekstremt farlig.

Når det så snakkes om å skape merkevarenavnet Middelalderdalen, vil et slikt navn lett kunne bli assosiert med de mange negative sidene dette ordet er beheftet med. Kan slike negative tankes assosieres med Numedal i dag? Hvis noen svarer at det er helt utenkelig, er jeg ikke sikker på om det vil virke helt overbevisende i alle sammenhenger. Bare tanken på en slik sammenlikning bør være nok til snarest å droppe et slikt merkenavn.

Mange byer liker imidlertid å kalle seg Middelalderbyen. Dette gjelder i hvert fall Oslo, Bergen, Trondheim og Tønsberg. Dette gjelder da spesielle områder eller bydeler som man ønsker å bevare som symboler på at byen er mer opprinnelig enn byer som er vokst fram i nyere tid. Dessuten gir det anledning til å feire by-jubileum. Siden byene tradisjonelt har vært selve symbolet på utvikling og det moderne, har middelalderens negative sider ikke vært assosiert med byene og man har trygt kunnet benytte begrepet Middelalderbyen. Dalførene har man derimot alltid hatt, og de blir ikke like lett assosiert med moderne tider i alle kretser.

Det er bare to år siden tusenårsskiftet og det var snakk om å peke ut tusenårssteder. Dessverre ble ikke Numedal eller steder i Numedal trukket fram i den sammenheng. Det er mulig Tusenårsdalen hadde vært et bedre navn som kunne gitt mer framtidsperspektiv enn å lansere en middelalderdal ved tusenårsskiftet - men - det er ikke lett å finne gode merkenavn.

Merkenavn er ikke alltid positivt for et sted heller. De fleste forbinder vel ikke noe positivt med Bloksberg eller det å være molbo (fra Mols i Danmark). De som fortsatt er stolt av å være numedøler bør tenke seg om to ganger før man kaller dalen sin for Middelalderdalen. Kanskje man burde ta en åpen diskusjon rundt hva som bør være det beste merkenavnet for dalen. Hvis resultatet da blir Middelalderdalen, bør for eksempel Numedalslaget i Oslo forandre navn til Middelalderdalslaget i Middelalderbyen.

 

Innlegg ved: Lars Peder Larsgård

Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)