Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Ã…rsmelding for 2015
28. mars 2016

Årsmelding for i Numedalslaget i Oslo for 2015 finner du her. 

Årsmelding for Numedalslaget i Oslo 2015

Styret

Styret sidan årsmøtet i 2015 har vore:

Kasserar: Svein Aasen

Styremedlemmer: Ragnhild Landerud, Nils Øyvind Bergset, Kjersti Aasen og Kenneth de Gala

Varamedlem: Bjørg Undebakke

Laget hadde ingen formell leiar i meldingsåret. Svein Aasen har vore kontaktperson til BLS og NU. Han er og medlem i Folkedansnemnda i BLS.

Årsmøtet i 2015 valde å legge ned ei rekke nemnder. Laget har hatt eit hyttestyre, ei nemnd for hedersmerke/fortjenestemerke og eit styre i Lotterifondet.

I meldingsåret hadde laget 29 medlemmar. Av desse er 2 bimedlemmar (hovedmedlem i eit anna lag i NU/BLS). Laget har 6 æresmedlemmar: Reidun Kjønaas, Knut Kjønaas, Jøran Strysse, Levor Traaen, Gunnar Ulbåsen og Svein Aasen. Laget har 1 livsvarig medlemskap: Valborg Dyrnes.

Råkåfiskfest 31. januar
Festen vart halden på Røa Samfunnshus

I meldingsåret har det vore 2 styremøter. Årsmøtet var 9. mars. Styret har dessutan halde kontakt via e-post.

Laget nyttar heimesidene på nettet til å informere om aktiviteten og reklamere for arrangement. Folkedansaktiviteten har også ei eiga sida på Facebook. Lagsavisa ”Numedølen” kom ut med eitt nummer (desember).

Det var 74 personar til bords, av desse var 57 fullt betalande

Attåt fisken var det som vanleg både kling, mandelpotet, lauk og rømme. Festen blei leia av Nils Øyvind Bergset. Ingvar Moi kåserte om mat frå Numedal. Musikken stod VÅKK for (Vidar, Åsmund, Kjell og Kjell).

Lagshytta

Hyttestyret bestod av: Walborg Tuft, Sigrid Prestmoen Talleraas, Tormod Haug og Levor J. Traaen.

Da det de siste årene har vært liten aktivitet på hytta, tok Levor kontakt med Tormod om en befaring for å få en oversikt over hva som bør gjøres. På formiddagen 9. sept. stilte Tormod opp med motorsag og verneutstyr, og de kjørte med bil opp til litt nedenfor ” Døvehytte”. De gamle stiene til hytta var nesten grodd igjen men de fant da fram til slutt.

De rydda litt rundt terrassen, låste opp og tok ut stoler og bord. Det var sol og fint vær så de koste seg først med medbrakt kaffe og niste. Den store furua rett bak hytta var knekt og den store tretoppen hadde heldigvis ikke falt ned på hyttetaket. Tormod starta opp saga og kutta den opp til passelige vedkubber, som ble stabla under ei kvistegran i nærheten.  Da de låste opp uthusdøra, raste det ned masse mose og rask, for her hadde nok fugler eller dyr søkt ly.  Men inn i uthuset så det bra ut. De skjønte da at det nå kanskje er på tide med en dugnadsinnsats igjen her.

Til slutt tok de en runde for å lete etter gamle grensemerker ut fra det vi har av grensebeskrivelse og kart fra Bærum kommune. Numedalslagshytta med terrassen og uthuset var inntegnet på kommunens kart, men ikke eiendomsgrensen. De 2 nabohyttene som Numedalslagets eiendom grenser til, var inntegnet med eiendomsgrenser på kommunens kart. Kommunens kartkontor opplyste at heller ikke deres grense var koordinatmålt. Hvis Numedalslaget bare måler og tegner inn grensen på kartet ut fra vår tinglyste skyldelingsberetning med grensebeskrivelse, bør ikke det koste mange kroner. Skal Numedalslaget rekvirere full oppmåling av kommunen blir det foretatt oppmålingsforretning med koordinatbestemte grensemerker. Og det vil koste min. 20 000 kr. Dette vil da bli utført mens de tilstøtende eierne til naboeiendommene er til stede. I dette tilfelle er det 3 eiendommer.  Hyttestyrets vurdering er at i første omgang er det viktigste for Numedalslaget sammen med repr. fra de andre naboeiendommene med felles grense blir enige om og fastsette grensemerkene i marka i samsvar med vår tinglyste skyldelingsberetning med grensebeskrivelse og kommunens kart, og få satt ned varige grensemerker. Samtidig få tegnet inn grensen på kommunens kart. Dette bør hyttestyret se nærmere på i marka til sommeren.

Tormod og Levor skrev til slutt i hytteboka. Det var nok en stund siden sist det hadde vært noen på besøk her i følge hytteboka.  De hadde håpet å komme tilbake i løpet av høsten, men dessverre ble det ikke tid til det.

Forslag videre: Terrassen og hytta bør få en omgang med beis igjen. Stier og området rundt hytta bør ryddes så den ser ut som den blir brukt. Det bør inviteres til en dugnadsdag/-helg med kaffekos på terrassen som vi hadde det for noen år siden.

Folkedansaktiviteten

Vi har hatt 18 ordinære øvingskveldar gjennom året, fordelt på 10 i vårsemesteret og 8 i haustsemesteret. Nils Øyvind Bergset har vore instruktør på øvingskveldane våre. Når han har vore borte har Kjersti Aasen vore instruktør. Kenneth de Gala spelar fast på øvingane. Tor Inge Tønnesen har vore spelemann på ei øving.

Totalt sett har det vore 98 frammøter på øvingane, 19 fleire enn året før. I tillegg kjem spelemann og instruktør. 16 ulike personar har møtt fram. Av desse var det 4 gutar og 12 jenter. Gjennomsnittleg oppmøte har vore 5,44 personar per øving. Det minste tal frammøtte på ei øving var 3, og det meste var 9.

Folkedansgruppa har vore med som teknisk arrangør på to folkedanskveldar. Desse kveldane har vi lært bort Numedalsdans i pausa.

Fleire av dei som har vore med på øvingskveldane er aktive kappdansarar. Dette gjeld Nils Øyvind Bergset, Marit Måge, Svein Aasen, Kjersti Aasen, Arna Desser, Svein Are Vatnehol og Rita Sirirud Strandbakke. Par frå Numedalslaget var med på Markenskappleik på Kongsberg, Buskerudkappleik på Gol, Landskappleiken og Jørn Hilme-stemne som var samla på Fagernes og Oslokappleiken.

Vi prøver å stille lag i lagdans på kappleik så ofte vi kan og då stiller vi gjerne saman med par frå Numedal Spel- og dansarlag. På Landskappleiken vart vi nummer 14 av 26. På Oslokappleiken vart vi nummer 2 av 5 lag, berre eitt poeng bak vinnarane.

Dansarar frå laget har og vore med på framsyningar. Vi dansa på Råkåfiskfesten i januar og på Bygdelagsstemnet til BLS på Folkemuseet.

 
Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)