Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Ã…rsmelding og regnskap for 2013
7. mars 2014

Årsmelding for i Numedalslaget i Oslo for 2013 finner du her. Regnskapet finner du på slutten av artikkelen.

 Årsmelding for Numedalslaget i Oslo 01.01. – 31.12.2013

 

Laget hadde ingen formell leiar i meldingsåret.

 

Svein Aasen har vore kontaktperson til BLS og NU.

Tillitsvalde i 2013: sjå vedlagte liste.

 

I meldingsåret hadde laget 43 medlemmar.

Av desse er 7 bimedlemmar (hovedmedlem i eit anna lag i NU/BLS)

Det er 6 æresmedlemmar:  Reidun Kjønaas, Knut Kjønaas, Jøran Strysse, Levor Traaen, Gunnar Ulbåsen og Svein Aasen,

og 1 livsvarig medlemskap: Valborg Dyrnes

 

Aktivitetar:

-    I meldingsåret har det vore 2 styremøte / arbeidsmøte + årsmøte 27.02. (dessutan kontakt via e-post).  

-    Råkåfiskfest på Røa Samfunnshus 26.01.

-    Ingen fellestur til Lagshytta i Lommedalen i år.  

-    Lagsavisa ”Numedølen”  kom ut med eitt nummer (i desember).

-    Laget har eiga heimeside på internett. Kontaktpersonar er Lars Peder Larsgård og Nils Øyvind Bergset.

-    Folkedansgruppa i laget har vore aktiv gjennom heile året.  Sjå eiga årsmelding.

 

 

Råkåfiskfest  26.januar 2013

Festen vart halden på Røa Samfunnshus

Det var 64 personar til bords, av desse var 45 fullt betalande

Attåt fisken var det som vanleg både kling, mandelpotet, lauk og rømme.  

Festen blei leia av Nils Øyvind Bergset.

Sverre Mørkhagen kåserte om utvandringa til Amerika generelt, og utvandringa frå Numedal spesielt. Han har skrive boka ”Drømmen om Amerika”.

Fanteladdene sto for musikken.

Økonomi – sjå vedlagte rekneskap 2013

 

Heimeside / e-post Numedalslaget i Oslo

Heimesida til Numedalslaget finn ein på www.numedalslaget.no

Numedalslaget har ikkje e-post adresse lenger, men ein kan bruke e-postadresse til styremedlemmar.

 
Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)