Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Aktiviteten i folkedansgruppa i 2013
28. februar 2014
Folkedansgruppa i Numedalslaget har vore aktiv i heile 2013. Her finn du årsmeldinga frå Folkedansgruppa.

Folkedansgruppa var leia av Nils Øyvind Bergset, og i tillegg har Svein Aasen, Kjersti Aasen og Kenneth de Gala vore med. Vi har ikkje hatt eigne møter, men gjer avtaler over telefon og når vi møtes på øvingane. Svein Aasen sit som medlem i folkedansnemnda i BLS.

Vi har hatt 17 ordinære øvingskveldar gjennom året, fordelt på 10 i vårsemesteret og 7 i haustsemesteret. Dette er to færre øvingskveldar enn året før. Nils Øyvind Bergset har vore instruktør på øvingskveldane våre. Når han har vore borte har Kjersti Aasen vore instruktør. Vi kallar kveldane for øving/kurs, og dei er opne både for gamle travarar og nybyrjarar. Instruktøren gir rettleiing til dei som treng det den fyrste timen, og så er det fritt fram for å praktisere det ein har lært etter pausa. Vi har også ”dagens tema” denne fyrste timen. Her tek vi opp enkeltelement i dansen slik som steg, svikt, særskilde turar og diskuterer og prøvar ut. Vi startar øvingane kl. 19.30 og driv på til 21.30, med ei lita pause. Kenneth de Gala spelar fast på øvingane. Tor Inge Tønnesen har også vore spelemann.

Totalt sett har det vore 67 frammøter på øvingane, 21 færre enn året før. I tillegg kjem spelemann og instruktør. 17 ulike personar har møtt fram. Av desse var det 6 gutar og 11 jenter. Gjennomsnittleg oppmøte har vore 3,94 personar per øving. Det minste tal frammøtte på ei øving var 1, og det meste var 7.

Folkedansgruppa har vore med som teknisk arrangør på to folkedanskveldar. Desse kveldane har vi lært bort Numedalsdans i pausa.

Fleire av dei som har vore med på øvingskveldane er aktive kappdansarar. Dette gjeld Nils Øyvind Bergset, Marit Måge, Svein Aasen, Kjersti Aasen, Kenneth de Gala, Ellen Grøttheim Krokstrand og Arna Desser. Par frå Numedalslaget var med på Markenskappleik på Kongsberg, Landskappleiken på Røros, Jørn Hilme-stemnet på Fagernes og Oslokappleiken.

Vi prøver å stille lag i lagdans på kappleik så ofte vi kan og då stiller vi gjerne saman med par frå Numedal Spel- og dansarlag. På Landskappleiken vart vi nummer 21 av 28. Under Jørn Hilme-stemnet på Fagernes kom vi på ein delt andreplass. På Oslokappleiken vann vi første napp i ein ny vandrepremie (ein rosemalt bolle) som var satt opp av Hallinglaget i Oslo.

Dansarar frå laget har og vore med på framsyningar. Vi dansa på Råkåfiskfesten i januar, Bygdøystemnet til BLS og ein dansar har dansa på ”Norsk aften” 3 gonger på Frognerseteren.

Hausten har vi bruka tid å på planlegge eit dansedykk med numedalsdans som skal foregå på Riksscenen 29. mars 2014. Dette har skjedd i samarbeid med Kongsberg Spel- og Dansarlag, Småjondølenes dansarlag og Numedal Spel- og Dansarlag.

Oslo 23/2-2014

Nils Øyvind Bergset
Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)