Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Reinen på Hardangervidda
3. januar 2014

På årets Råkåfiskfest får du høyre mer om reinen på Hardangervidda. Kjell Bitustøl og Johan Vaa har lage ei bok om både villrein og tamrein som du kan få tak i der. Kjell Bitustøyl vil fortelle meir om Tamreidrifta i Numedal.

Kulturhistoria kring reinen på Hardangervidda er mang-slungen. Fjellet har vore eit matfat for bygdene kringom i både hundre- og tusenår, det finn ein fysiske minne om. Dyretalet har vore både stort og lite, og reinen både vill og tam.
 
Moderniteten har gnege seg innpå med vasskraftutbygging, fotturistar og mange hytter i kanten av fjellet. Dette har det vore konflikter kring, like eins omforvaltningaav dyra , og kring spørsmålet om vern.
 
Kjell Bitustøyl har drive med innsamling av stoff omkring tamreinhistoria på Hardangervidda sidan 2013, og han har òg skrive mange artiklar og halde mange føredrag om dette temaet rundt omkring. Han har dei to siste åra òg fått støtte frå Norsk Villreinsenter Skinnarbu, Statens naturoppsyn (SNO) og Sametinget til dette arbeidet.
 
Tamreindrifta i Numedal held fram like til 1957, men Opdal Renkompani eksisterer fortsatt og dei har også laga ei bok om sin historie.
Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)