Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Gamle nummer av Numedølen og lagssoga frå 1959
2. juli 2013

 Vi har no skanna inn ein del gamle nummer av Numedølen og gjort dei tilgjengeleg på heimesida vår. Du kan også finne 50-årssoga til laget som kom i 1959 ved å klikke her. Du finn 75-årssoga til laget ved å klikke her.

Har du fleire gamle nummer av Numedølen, så ta kontakt med Nils Øyvind Bergset på niloberg@online.no så kan vi skanne dei inn og legge dei ut.
 
 
 
Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)