Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Referat årsmøtet 27. februar 2013
1. mars 2013

Referat fra årsmøtet i Numedalslaget i Oslo finner du her.

Tilstades: Nils Øyvind Bergset, Ragnhild Landerud, Lars Peder Larsgård, Bjørg Undebakke, Svein Aasen.

 1. Opning

Svein Aasen opna møtet og ønskte velkomen.

 

2. Konstituering

Øyvind Bergset blei valt til møteleiar. Lars Peder Larsgård og Svein Aasen blei oppnemde til å skrive under protokollen. Ragnhild Landerud var referent.

 

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen kommentarar til innkalling/saksliste.

 

4.Årsmelding 2012

Årsmelding 2012 blei lese opp av Ragnhild Landerud

Årsmelding for Folkedansgruppa blei lese opp av Nils Øyvind Bergset.

Begge årsmeldingane blei godkjende, med nokre kommentarar:

-          talet på medlemmar i laget blei korrigert

-          tilvisning til Numedalsweb vert fjerna (www.numedalslaget.no er enklast)

 

5.Rekneskap.

Svein Aasen (kasserar) gjekk gjennom rekneskapen for 2012, underteikna av kasserar og revisor 13.02.2013

Rekneskapen for 2012 blei godkjend.

 

6.Medlemspengar 2014

Styret må kunne auke medlemspengane slik at dei til kvar tid samsvarar med det vi må betale til BLS og NU, (som vedteke tidlegare år). Den delen Numedalslaget får blei endra i 2012.

 

7.Innkomne framlegg.

Ingen innkomne framlegg

 

8.Val

Årsmøtet gjekk til val på forslaga frå valkomiteen, leia av Bjørg Undebakke.

 

Styremedlemmane Nils Øyvind Bergset, Ragnhild Landerud og Lars Peder Larsgård tok attval, periode på 2 år.

Varamedlem Bjørg Undebakke tok attval, periode 1 år

 

Hyttestyret: Levor Traaen og Walborg Tuft tok attval, periode 2 år.

 

Folkedansgruppa: Kjersti Aasen og Nils Øyvind Bergset tok attval, periode 2 år.

 

Revisor: Aasmund Flo tok attval, periode 1 år.

 

Hedersmerke/Fortjenestemerke: Jøran Strysse og Levor Traaen tok attval, periode 2 år

 

Lotterifond: Nils Øyvind Bergset og Knut Kjønaas tok attval, periode 2 år

 

Valkomite: Knut Kjønaas, Bjørg Undebakke og Kjersti Aasen tok attval, periode 1 år.

   

28.02.2013

 

 Ragnhild Landerud (sign)

referent

  

Lars Peder Larsgård (sign) 

Svein Aasen (sign)
Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)