Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Aktiviteten i folkedansgruppa i 2010
15. juni 2011
Folkedansgruppa i Numedalslaget har vore aktiv i heile 2010. Her finn du årsmeldinga frå Folkedansgruppa.

Folkedansgruppa har i 2010 vore leia av Nils Øyvind Bergset, og i tillegg har Svein Aasen, Kjersti Aasen og Kenneth de Gala vore med. Vi har ikkje hatt eigne møter, men gjer avtaler over telefon og når vi møtes på øvingane. Svein Aasen sit som medlem i folkedansnemnda i BLS.

Vi har hatt 19 ordinære øvingskveldar gjennom året, fordelt på 11 i vårsemesteret og 8 i haustsemesteret. Nils Øyvind Bergset har vore instruktør på øvingskveldane våre. Når han har hatt fravær har Kjersti Aasen vore instruktør. Vi kallar kveldane for øving/kurs, og dei er opne både for gamle travarar og nybyrjarar. Instruktøren gir rettleiing til dei som treng det den fyrste timen, og så er det fritt fram for å praktisere det ein har lært etter pausa. Vi har også ”dagens tema” denne fyrste timen. Her tek vi opp enkeltelement i dansen slik som steg, svikt, særskilde turar og diskuterer og prøvar ut. Vi startar øvingane kl. 19.00 og driv på til 21.30, med berre ei halvtimes pause. Kenneth de Gala spelar fast på øvingane.

Totalt sett har det vore 79 frammøter på øvingane, 7 fleire enn året før (men i 2009 hadde vi berre 18 øvingskveldar). I tillegg kjem spelemann og instruktør. 13 ulike personar har møtt fram, 4 gutar og 9 jenter. Gjennomsnittleg oppmøte har vore 4 personar per øving og det er stabilt samanlikna med året før. Det minste antal frammøtte på ei øving var 1, og det meste var 9.

Folkedansgruppa har vore med som teknisk arrangør på to folkedanskveldar. Desse kveldane har vi hatt minikurs i Numedalsdans i pausa.

Fleire av dei som har vore med på øvingskveldane er aktive kappdansarar. Dette gjeld Nils Øyvind Bergset, Marit Måge, Svein Aasen, Kjersti Aasen, Kenneth de Gala, Ellen Grøttheim Krokstrand, Bjørgulf Aasen, Arna Desser og Oddmund Vestenfor. Par frå Numedalslaget var med på Markenskappleik på Kongsberg, Buskerudkappleik på Hønefoss, Landskappleiken på Voss, Jørn Hilme-stemnet på Fagernes, Porsgrunnskappleiken og Oslokappleiken.

Vi prøver å stille lag i lagdans på kappleik så ofte vi kan og då stiller vi gjerne saman med par frå Numedal Spel- og dansarlag. På Markenskappleiken vart vi nummer 4 av 4 lag. På Buskerudkappleiken vart vi nummer 2 av 3 lag. På Landskappleiken vart vi nummer 16 av 23 lag og på Oslokappleiken delte vi andreplassen av 3 lag.

Dansarar frå laget har og vore med på framsyningar. Vi dansa på Råkåfiskfesten i januar og deltok på Bygdøystemnet til BLS. Kjersti og Svein Aasen dansa på pensjonistfest på Idrettsskolen i Rollag i juni.

Oslo 7/3-2011

Nils Øyvind Bergset
Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)